Privacyverklaring

Elo dit is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens

Elo dit verwerkt persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan haar verstrekt. De persoonsgegevens die zij verwerkt als je een reactie achterlaat of gebruik maakt van het contactformulier, zijn:

– Naam en/of gebruikersnaam
– E-mailadres (mits je die invult)
– IP-adres

Bewaren

Je persoonsgegevens worden door Elo dit niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen met derden

Elo dit verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan andere partijen indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van Elo dit wordt een overeenkomst gesloten. Dit om te zorgen dat eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens in acht wordt genomen. Elo dit blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Bij een dergelijke samenwerking kun je bijvoorbeeld denken aan een winactie. Bij deelname deel jij informatie, die Elo dit – in geval van winst – doorspeelt aan het betreffende bedrijf.

Websitebezoek

Op elodit.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Zoals het IP-adres van het device waarmee jij de website bezoekt, het tijdstip van opvraging en de gegevens die de browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt bij het analyseren van bezoek- en klikgedrag op de website. Elo dit gebruikt deze informatie om de website te optimaliseren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, of om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Elo dit. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat je een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van jou – waarover wij beschikken – naar jou of een ander door jou genoemde organisatie te sturen. Dergelijke verzoeken kun je sturen naar elodiekint [a] gmail.com.

Beveiliging

Elo dit neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via elodiekint [a] gmail.com.